• jQuery Image slider
  • jQuery Image slider
  • jQuery Image slider
  • jQuery Image slider
 
  .
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและพัสดุ
ห้องสบายใจ
ธนาคารเลือด (BloodBank)
งานทันตกรรม
คลินิกนมแม่
ห้องสมุด (Library)
บริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานประจำปี
ผลงานปี 2558
  .
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
โรงพยาบาลสวรรคโลก 
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม
โรงพยาบาลคีรีมาศ
โรงพยาบาลกงไกรลาศ
โรงพยาบาลศรีนคร
 
 
Username :
Password :

Statistics
Today
32
Yesterday
79
This Month
401
Last Month
0
This Year
401
Last Year
0
 

หัวข้อประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วันประกาศ
โรงพยาบาลสุโขทัยเปิดรับสมัครทุนแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
2014-09-01
[1]
 
  .
หัวข้อประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วันประกาศ
ปรับปรุงร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ
2015-05-27
ประกาศจ้างเหมาบริการฟอกเลือดพร้อมดูแลด้วยเครื่องไตเทียม
2015-05-21
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงพยาบาลสุโขทัย
2015-05-21
ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
2015-05-06
สอบราคาซื้อจัดซื้อ Vacuum pipe line แบบสายพานปั๊มและมอเตอร์ 2 ชุด
2015-05-01
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมแปรผลอัตโนมัติ
2015-04-30
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 100 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
2015-04-29
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำทั่วไปและผู้พิการของ รพ.สต.ยางซ้าย
2015-04-28
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดไซนัสแบบดั้งเดิม
2015-04-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้ป่วย ของ รพ.สต.วังตะคร้อ
2015-04-23
 
  .
หัวข้อประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งพยาบาล,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานบริการ
2015-05-29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
2015-05-27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,พนักงานบริการ
2015-05-25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
2015-05-25
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ
2015-05-25
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 ตำแหน่ง
2015-05-21
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,พนักงานบริการ(พนักงานเปล,พนักงานประจำตึก)
2015-05-12
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราการเพื่อรับย้ายตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
2015-04-02
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2015-03-27
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการ
2015-03-27