• jQuery Image slider
  • jQuery Image slider
  • jQuery Image slider
  • jQuery Image slider
 
  .
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและพัสดุ
ห้องสบายใจ
ธนาคารเลือด (BloodBank)
งานทันตกรรม
คลินิกนมแม่
ห้องสมุด (Library)
บริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานประจำปี
  .
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
โรงพยาบาลสวรรคโลก 
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม
โรงพยาบาลคีรีมาศ
โรงพยาบาลกงไกรลาศ
โรงพยาบาลศรีนคร
 
 
Username :
Password :
 
หัวข้อประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วันประกาศ
โรงพยาบาลสุโขทัยเปิดรับสมัครทุนแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
2014-09-01
[1]
 
  .
หัวข้อประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วันประกาศ
ประกาศสอบราคาซื้อ ชุดจัดเก็บโลหิตเข้มข้น จำนวน 250 ชุด
2015-03-20
สอบราคาซื้้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
2015-03-09
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจำนวน 1 รายการ (เลนส์แก้วตาเทียม)
2015-02-19
สอบราคาเช่าเครื่องสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาสะของโรงพยาบาลสุโขทัย
2015-02-10
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลสุโขทัย
2015-02-04
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำพิเศษชั้น 4
2015-01-22
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Spirometer
2015-01-16
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อไต
2015-01-16
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์
2014-12-16
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารโภชนาการ
2014-11-28
 
  .
หัวข้อประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2015-03-27
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการ
2015-03-27
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2015-03-13
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
2015-03-06
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ ต. จพ.ธุรการคะแนน ๖๐% ขึ้นไป
2015-02-26
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ต.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยทันตแพทย์)
2015-02-26
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
2015-02-23
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
2015-02-20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ต.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยทันตแพทย์)
2015-02-13
ประกาศรับสมัคร พนักงานบริการ (เจ้าหน้าที่ส่งอาหาร) จำนวน 1 อัตรา
2015-02-07