• jQuery Image slider
  • jQuery Image slider
  • jQuery Image slider
  • jQuery Image slider
 
  .
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและพัสดุ
ห้องสบายใจ
ธนาคารเลือด (BloodBank)
งานทันตกรรม
คลินิกนมแม่
ห้องสมุด (Library)
บริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานประจำปี
  .
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
โรงพยาบาลสวรรคโลก 
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม
โรงพยาบาลคีรีมาศ
โรงพยาบาลกงไกรลาศ
โรงพยาบาลศรีนคร
 
 
Username :
Password :
 

หัวข้อประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วันประกาศ
โรงพยาบาลสุโขทัยเปิดรับสมัครทุนแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
2014-09-01
[1]
 
  .
หัวข้อประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วันประกาศ
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดไซนัสแบบดั้งเดิม
2015-04-24
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้ป่วย ของ รพ.สต.วังตะคร้อ
2015-04-23
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อจำนวน 8 แห่ง
2015-04-23
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ
2015-04-22
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำอัตโนมัติ
2015-04-22
ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็ก
2015-04-17
ประกาศสอบราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือด
2015-04-17
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันตาแบบไม่สัมผัสกระจกตาแบบใช้ลมเป่า
2015-04-17
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
2015-04-17
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตา
2015-04-17
 
  .
หัวข้อประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วันประกาศ
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราการเพื่อรับย้ายตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
2015-04-02
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2015-03-27
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการ
2015-03-27
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2015-03-13
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
2015-03-06
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ ต. จพ.ธุรการคะแนน ๖๐% ขึ้นไป
2015-02-26
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ต.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยทันตแพทย์)
2015-02-26
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
2015-02-23
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
2015-02-20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ต.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยทันตแพทย์)
2015-02-13