• jQuery Image slider
  • jQuery Image slider
  • jQuery Image slider
 
 
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและพัสดุ
ห้องสบายใจ
ธนาคารเลือด (BloodBank)
งานทันตกรรม
คลินิกนมแม่
ห้องสมุด (Library)
 
 
Username :
Password :
 
1. ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ TOSHIBA
2. ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Main Switch) 03/07/2557
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 08/07/2557
7. สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ